Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens regler och anvisningar som nu gäller har styrelsen beslutat att stämman tills vidare inställd.Ny kallelse kommer att skickas ut, i enlighet med samfällighetens stadgar senast två veckor före datum för stämman.Tid och plats kommer även att anslås på våra anslagstavlor samt på hemsidan.

 Styrelsen för Årsta Havsbads samfällighetsförening