Val av ordförande och ledamöter för 2 år

Ordförande                        Sten Nordell                        nyval 2år                        

Kassör                                Ragnhild Blomdahl            1 år kvar
Ledamot                             Britt-Marie Bengtsson       1 år kvar
Ledamot                             Ingeman Bengtsson            1 år, kvar
Ledamot                             Lars Sjöholm                      nyval/omval
Ledamot                             Jenz Möllnitz                      nyval
Ledamot                             Per Hållnissa                       nyval (tidigare suppleant)

Val av suppleanter för 1 år

Suppleant                            Tommie Tvedahl                 nyval
Suppleant                            Salan Ahlgren                     omval
Suppleant                            Vakant                                 omval
Suppleant                            Björn Larsson                     omval

Val av revisorer och revisorssuppleant för samfälligheten och dess verksamhetsområden

Ordinarie revisor                Laila Höckne                       1 år nyval
revisorssuppleant               Göran Markström                1 år omval
Auktoriserad revisor           Parameter Revision AB      1 år omval
där Marie Nordlander åtagit sig uppdraget även för det kommande året.

 

 

Årsta Havsbad 2020-03-08
Uppdaterad 2020-10-14

Valberedningen genom
Börje Johansson – sammankallande

Övriga i valberedningen:
Sara Isman
Erik Littorin
Linda Asperö
Jessica Ericsson