Vår nuvarande ordförande Lars Sjöholm meddelade valberedningen i våras att hans önskan var att avgå vid nästkommande stämma och därmed avgå innan mandatperiodens slut i april 2022, vilket valberedningen beklagade.

Valberedningen mailade då ut ett antal frågor till styrelsens medlemmar och inbjöd var och en till intervju med hela valberedningen. Dessa intervjuer genomfördes under sommaren där vi i valberedningen ville höra hur var och en upplevde styrelsearbetet och vem de kunde tänka skulle passa att efterträda Lars Sjöholm. En övervägande majoritet förordade Ingela Dahlin, vilket valberedningen tagit fasta på.

Ingela, som nu är vice ordförande, har sedan förra stämman haft ansvar för byggnader, information och är dessutom redaktör för Havsbladet sen drygt ett år tillbaka. Ingela har en lång erfarenhet av att arbeta som chef i stora organisationer med budget- och personalansvar. Hon är dessutom en ”doer” och tycker det är roligt att jobba, när man tillsammans får saker gjorda.

Ingelas stora intresse är att odla och det har gett henne flera insikter bl a vilken ynnest det är att få bo i Årsta Havsbad.

Under kommande vecka kommer de fyra nya föreslagna medlemmarna att presenteras på denna hemsida.

2021-08-20
Valberedningen: Kent Melander, Göran Johansson, Bo Hellberg och sammankallande Marianne Rocklind