Björn Neubeck

Sommarhus i Årsta havsbad sedan 2016  och trivs jättebra. Fick frågan av grannen Kent Melander om jag skulle vilja vara delaktig i styrelsen. Eftersom jag tycker det är viktigt att engagera sig i samhället och miljön. Att kunna hjälpa till med det vi gemensamt tycker är viktigt för att det att fungera samt få det bra tillsammans tackade jag ja. Jag har tidigare och nu deltagit i div. sammankomster inom bostadsområden, politik, idrottsrörelsen etc. med samma motivering att alla borde engagera sig i någon fråga och aktivt delta.

Catarina Johansson

Jag är intresserad av det unika Årsta Havsbad och vill medverka till att dess kultur- och naturhistoriska karaktär utvecklas varsamt med moderna insikter.

Med min bakgrund som forskare i ekologi gör att jag är särskilt intresserad av Mark och Park frågorna och jag ser fram emot att delta i styrelsearbetet.

Mats Valleryd

Är relativt ny här. Huset klart 2019. Har haft hus och trädgård som hobby sen ungdomen. Som pensionär har jag nu tid att engagera mig i arbetet med samfälligheten. Är ute och rör mig mycket i området och har en viss koll vad som är på gång. Söker platsen i styrelsen för att förhoppningsvis kunna hjälpa till.

Stig Forsberg

Tekniker som så småningom blivit generalist. Har jobbat med organisation, bemanning, ekonomi och har varit  behjälplig med att strukturera och styra upp företag.

Jag har varit med i Dagvattengruppen under ett antal år. Det har gett mig mycket ny kunskap och jag har lärt mig mycket om ÅH, fått träffa många boende och genom dem även fått med mig intressanta episoder och detaljer kring ÅHs historia och utveckling.

 Jag hoppas bli en resursförstärkning i ett, för oss boende viktigt, verksamhetsområde – dagvatten. Med fler och fler boende i området så blir belastningen av dagvattensystemet bara större och större. Fler och större hårdgjorda ytor, nya tak ger mer och mer dagvatten som hastigt strömmar till.