I julnumret av Havsbladet har vi angett telefonnummer som måste rättas till

 
Uthyrning av Föreningsgården Margurite Reys 070 916 04 53
 
Adressändring / ny ägare 
Agneta på Ereko 076 009 69 45
 
 
Passar även på att annonsera efter en korrekturläsare till tidningen....