Exempeltext:

Under 2014 togs de första spadtagen för att ansluta fastigheterna i Årsta Havsbad till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA). Utbyggnaden delades in i fyra etapper. Komunenerbjuda rådgivning om anslutningspunkt på plats i Årsta havsbad.

smaltvatten