Protokoll från ÅH DV-grupps möte 2016-06-15
Närvarande: Marianne, Göran, Sune, Gunnar, Catarina, Malte, Stig och Bertil

 1. Aktuella punkter:
  Fiskarstigen 4: ÅHS kan framöver behöva nå en befintlig brunn på tomten.
  Sven W väg 12: Spola och filma en 110-ledning som har hittats på tomten.
  V Parkvägen 43: Felaktigt placerad brunn flyttas efter beslut om lösning av tomtens DV-hantering.
  Fregattvägen/Elektriska gatan: En kravspec görs till synen med kommun 22 juni.
  Idrottsvägen 14: Trumma spolas och filmas. Diket på norra sidan bedöms.
  Utsiktsvägen 15: Kostnaden för brunnar och ledningar ner till Badvägen uppskattas.
  Bollstigen och diket på ängen i norr: Syn med kommunen 22 juni. Ängens dike vid G:a vägen 32 rensas, aspar avbarkas och fälls senare.
  Ryttarstigen: Markägaren föreslås sänka en vägtrumma.
  Tennisstigen: Brunnar undersöks, markägaren föreslås rensa diket i Tennisstigen förlängning på ängen.
  Idrottsvägen/Torgvägen: Utvecklingen av DV observeras fortsättningsvis.
  Gamla vägens diken öster om Skogsråstigen
  : Syn med kommunen 22 juni.
  Trollstigen 15: Fortsatt bedömning av ledning till G:a vägen och tätskärm.
  Gäddstigen 3, 5 och 6
  : Syn med kommunen 22 juni. Val av dike eller ledning, ett buskage tas bort, kommunen åtgärdar skadad kupolbrunn.
  Kolonivägen 9/Slupstigen 8:
  Avvaktar FÄ:s diskussion med sina grannar.
  ÅH-vägen 70: Trafikverket kontaktas med förslag ännu en gång.
 2. Inventering av områdets diken: Diken utmed vägar förs i ÅHS budget till underhållsplan för vägar och diken i skog och mark förs till underhållsplan för dagvatten.
 3. Input till digitala ritningarna: Fortsatt inritning i kartblad på våra respektive delområden.
 4. Nästa möte: Måndag 15 augusti kl. 18:00