Protokoll från ÅH DV-grupps möte 2016-09-12

 1. Aktuella punkter:
  V Parkvägen 43, Sätts under bevakning.
  Idrottsvägen 14, Utförs vecka 38.
  Utsiktsvägen 15. Förslogs ev. omgående åtgärder.
  Utsiktsvägen 26 och 27, Ledningsvägar till brunnar vid Badvägen undersöks.
  Fregattvägen/Elektriska vägen, ÅHS kravspec tas upp igen med kommunen.
  Byta ut trumma mellan G:a vägen 23 och 19, ÅHS utför detta, men kontaktar kommunen.
  G:a vägen 23, ersätta infart med dike. ÅHS utför samtidigt med ovanstående pkt.
  G:a vägen 32, Asparna är nu avbarkade.
  G:a vägen 7, Vägen skevas ner mot diket på östra sidan.
  Jättestigen 3-5, avrinning till G:a vägen, öppet dike söderut, förbättrad ledning till brunn.
  Gäddstigen 3, 5 och 6, ÅHS anlägger ett svackdike med dräneringsledning under.
  Trollstigen mellan Sven W väg och G:a vägen, kontakterna med FÄ fortsätter.
  Kolonivägen 9/Slupstigen 8,
  ÅHS återställer till stig med dike och ledning under väg till krondike.
  ÅH-vägen 70. Ny kontakt med Trafikverket har tagits och de återkommer.
  Simmarstigen, Stopp i ledning mellan Gäddstigen och Ö Parkvägen, hela ledningen måste bytas ut. Avsluta vägslingans dike med trumma under vägen mot båtrampen.
  Arkitektvägen 18, Anslut till brunn vid Snickarstigen 3 och 5, problemet med översvämmad VA spolbrunn måste lösas.
  Tennisstigen: Behöver rensning med maskin.
  Typografstigen vid Badvägen: Trumma måste åtgärdas.
  Kolla med Trafikverket om krav för att släppa ut DV från vägar.
  Typografstigen/Torgvägen: bedöm behov av åtgärd.
  Dumpat material: Bilder bifogas med fråga till entreprenörer om de känner igen något.
 2. Bevaka avvattning av fastigheter ÅH-vägen 42 – 58 när trottoar har tillkommit.
 3. Kontakter med FÄ där BDT har anslutits till ledning eller dike – tas upp på hemsidan.
 4. Rapport från besök av Trafikverket, FÄ skall ansöka läggning av trumma under infart.
 5. Kontakta SMOHF angående villkor för dem som bara skall ha vattenkran på tomten.