Dagvattenprojekt

 1. Sagostigen 6

Vatten från höjden nr 8 leds till backen?

Åtgärd: Alternativ lösning med slipers verkställs

Status: Löpande

 1. Idrottsvägen 14 och 16

Vatten på fastigheten och under huset.

Åtgärd:

5.1 Vattnet från Utsiktsvägen kan ledas från brunn över fastigheten närmast

Utsiktsvägen och Idrottsvägen 14 om ledningsrätt gives av fastighetsägarna.

Status: Avvaktas

5.2 Dikning av dassgång sk. svackdike. Sänka diket utmed Idrottsvägen. Då vatten gången tillåter detta.

Det gör att fastighetsägaren kan pumpa eller göra annan åtgärd för avvattning. Offert tas fram

Status: Möte med FÄ 11/6 klockan 12:00. Försenat -påbörjas av Palmqvist VVS 14/8.

 1. Saknade distansmarkeringar

Inventering och montering av dagvatten markeringar

Åtgärd: Göran kontaktar Björn Larsson.

Status: Löpande, Göran: Ingen möjlighet förrän senare i höst, liksom dokumentationen

 1. Brunn vid Torgvägen / Typografstigen

Halvcirkel för att undvika igensättning

Åtgärd: Gubbsen utför Ingeman kontaktar

Status: Löpande

 1. Elektriskagatans FD trappor

Släntfot längs Fregattvägen måste åtgärdas

Åtgärd: Sune och Göran skriver ihop en lösning med en mur eller liknande.

Kommunen lite oförstående, vill avvakta tills i höst. Plantera buskar?

Bengt Anderson föreslår en lösning: Stenparti som bryter/magasinerar vattnet?

Status: Löpande, påtala frågeställningen för kommnen? Dialog med kommunen där de inte vill göra något!

 1. Trumma Gamla vägen 1

Ligger för högt

Åtgärd: 200 rör ca 15 meter

Status: Löpande Ledningskoll klar, Mats(Fröstad) har får uppdraget. Startar i veckan 41.

 1. Avvägningsinstrument + Metallsökningsinstrument

Inköp av instrument

Åtgärd: Sune köper in och förvaras hos Göran tillsvidare.

Sune har förslag på avvagninsinstrument, koordinerar med Göran.

Instrumenten förvaras tills vidare hos Ingeman.

Status: Är inköpt och förvaras i materialgårdes låsta konteiner.

 1. Sjögången vid ÅH brygga

Vägtrumma från dike till sjön

Åtgärd: 200 rör ca 20m, kontakta Trafikverket - de släpper sitt dikesvatten ut på vägen.

Status: Löpande Vi avråds att gräva här, för mycket ledningar. Bevakas, ev ett mycket grunt dike.

 1. Fregattvägen 9

Sänka kupolbrunn och / eller plangallerlock

Åtgärd: Gubbs jobb Ingeman kontaktar

Status: Åtgärdat genom att kupol utbytt mot plangaller

 1. Torgvägen 8

Vatten rinner in på tomten vid regn och tar med sig grus.

Att skeva vägen åt motsatt håll är möjligt för att leda det på andra sidan.

Där finns en trumma under Idrottsvägen som kan hantera vattnet från vägen.

Ett mindre dike behöver grävas cirka 30 meter.

Träd behöver fällas - tas med FÄ. Något om detta på hemsidan?

Åtgärd: Offert tas in för jobbet och prioriteras i sedvanlig ordning.

Status: Bengt Andersson betömmer hur det skall utföras. Vägen behöver stängas.

           Stig talar med FÄ om trädet som växer in i vägen.

 1. Västra Parkvägen 5-11 m.fl.

Åtgärd: FÄ till fastigheter sammankallas i föreningsgården

Status: Löpande

 1. Köpmanstigen

Flera fastigheter vill att DV-problem löses

Åtgärd: Översyn av vad problemen är och hur det kan åtgärdas,

Fröstads dike efter åkerkanten och dassgång verkar vara obefintligt

Borrad brunn?

Status: Löpande. Ett rör till någon typ av brunn finns på allmänningen - Stig undersöker

 1. Musköstigen 2

Stig har redovisat en lösning med dike och trumma under infart. Kopplas till brunn.

Åtgärd: Testa brunnens funktion, ta in offert. Befintliga dv-anordningar har filmat, finns på USB-sticka

Status: Löpande, Göran har filmat. Vi provspolar ner mot ÅHB-vägen. Samtal med FÄ.

 1. Hur hantera dokumentation?

Det är tungt och dyrt att få fram digital dokumentation.

Skall vi arbeta på annat sätt, med annan leverantör?

Status: Löpande

 1. Info till FÄ om träd vid vägen

Vi bör på hemsidan på något sätt informera FÄ att träds grenar och rötter inte får påverka våra vägar.

Röter från träd får inte påvärka våra vägbanor på ett menlig sätt. Trädet och rötterna måste då avläknas.

Status: Klart, ligger på hemsidan