Protokoll ÅH Dagvattengruppens möte 2018-11-17

Dagvattenprojekt

  1. Saknade distansmarkeringar Inventering och montering av dagvatten markeringar Åtgärd: Göran kontaktar Björn Larsson. Uppskattad kostnad: Ansvarig: Göran och Björn Status: Löpande, Göran: Ingen möjlighet förrän senare i höst, liksom dokumentationen 14. Brunn vid Torgvägen / Typografstigen Halvcirkel för att undvika igensättning

Åtgärd: Gubbsen utför Ingeman kontaktar
Status: Löpande

  1. Elektriskagatans FD trappor Släntfot längs Fregattvägen måste åtgärdas

Åtgärd: Sune och Göran skriver ihop en lösning med en mur eller liknande. Kommunen lite oförstående, vill avvakta tills i höst. Plantera buskar? Bengt Anderson föreslår en lösning: Stenparti som bryter/magasinerar vattnet?
Status: Löpande, påtala frågeställningen för kommnen? Dialog med kommunen där de inte vill göra något!

  1. Västra Parkvägen 5-11 m.fl.

Åtgärd: FÄ till fastigheter sammankallas i föreningsgården
Status: Löpande

  1. Köpmanstigen Flera fastigheter vill att DV-problem löses

Åtgärd: Översyn av vad problemen är och hur det kan åtgärdas, Fröstads dike efter åkerkanten och dassgång verkar vara obefintligt Borrad brunn?
Status: Löpande. Ett rör till någon typ av brunn finns på allmänningen - Stig undersöker

  1. Musköstigen 2 Stig har redovisat en lösning med dike och trumma under infart. Kopplas till brunn.

Åtgärd: Testa brunnens funktion, ta in offert. Befintliga dv-anordningar har filmat, finns på USB-sticka
Status: Löpande, Brunnen fungerar bra enligt samtal med FÄ.

  1. Hur hantera dokumentation? Det är tungt och dyrt att få fram digital dokumentation. Görs idag i Auto Cad. Skall vi arbeta på annat sätt, med annan leverantör?

Status: Löpande, Ingeman sammankallar ett möte med Göran/ Stefan Ahlin/Bengt Andersson

  1. Avrinningen SW/Konstnärsstigen Trumma under infarten och diket måste rensas. Stig kontakta FÄ om träd/trumma, Ingeman Ryda om diket.

Status: Löpande