Dagvattengruppens möte 2018-12-06                            
                        
                            
Dagvattenprojekt

                            
13.  Saknade distansmarkeringar                            
Inventering och montering av dagvatten markeringar                            
Åtgärd: Göran kontaktar Björn Larsson. Björn gör en nystart med Göran.                                
Status: Löpande, Göran: Ingen möjlighet förrän senare i höst, liksom dokumentationen  
                         
14.  Brunn vid Torgvägen / Typografstigen                            
Halvcirkel för att undvika igensättning                            
Åtgärd: Gubbsen utför Ingeman kontaktar                            
Status: Löpande    
                        
15.  Elektriskagatans FD trappor                            
Släntfot längs Fregattvägen måste åtgärdas                            
Åtgärd: Sune och Göran skriver ihop en lösning med en mur eller liknande.                            
Kommunen lite oförstående, vill avvakta tills i höst. Plantera buskar? Trappor färdigbyggda.                    
Bengt Anderson har åtgärdat slänten, Ser väldigt välgjort ut. Möjligen bör duk och växter tillkomma.                
Han har grävt ett öppet dike, som avlutas med ett täkt rör som ansluter  till befintlig DV-ledning.                
Status: Löpande, påtala frågeställningen för kommnen? Dialog med kommunen där de inte vill göra något! 
                           
28.  Västra Parkvägen 5-11 m.fl.                            
Åtgärd: FÄ till fastigheter sammankallas i föreningsgården                            
Status: Löpande    
                        
30.  Köpmanstigen                            
Flera fastigheter vill att DV-problem löses                            
Åtgärd: Översyn av vad problemen är och hur det kan åtgärdas,                             
Fröstads dike efter åkerkanten och dassgång verkar vara obefintligt                            
Det finns en gammal avstängd infilterationsanläggning som har rör på allmäningen, för 6 hus.                   
Status: Löpande
                             
35. Musköstigen 2                            
Stig har redovisat en lösning med dike och trumma under infart. Kopplas till brunn.                        
Åtgärd: Testa brunnens funktion, ta in offert. Befintliga dv-anordningar har filmat, finns på USB-sticka             
Diskuterades om en av våra nya Gubbs', kallas för Ryda, om han kanske skall kolla på jobbet.                    
Status: Löpande, Göran har filmat. Vi provspolar ner mot ÅHB-vägen. Samtal med FÄ. Brunnen fungerar.
                            
37. Hur hantera dokumentation?                            
Det är tungt och dyrt att få fram digital dokumentation. Skall vi arbeta på annat sätt, med annan leverantör?            
Redovisning av och samtal med Alenius gav ingen fungerande lösning. Han skulle ta fram en prisförfrågan vad en kabelsökare och sändare (begagnad) kan kosta.
Att digitalisera områdets dagvatten skulle vara svårt, han menar att det behövs  speciella kartor som är mycket exakta, och föra över mätningarna krävs speciella kunskaper.            
Vi får försöka få fram någon person som kan vara oss  behjälplig för ett sådant jobb.                        
Bertil och Göran tar fram en arbetsbeskrivning för ett sådant arbete.                            
Status: Löpande
                        
40. Vattensamling hos Tommie Tvedahl, Årsta Havsbadsvägen                            
Vatten samlas vid infarten. Vems? Tommie har själv sluttande tomt och stora hårdgjorda ytor.                    
När infarten gjordes lades ingen trumma i diket. DV-brunn finns längre ner.                            
Ingeman har besökt stället och konstaterar att vattnet kommer från FÄs mark.                            
Status: Löpande