Skriv ut
 

Övrig tilläggsinformation

Första mötet efter sommaruppehållet.

Gruppen har fortsatt arbetet under sommaren, dock har inga möten hållits

 

Dagvattenprojekt

13.  Saknade distansmarkeringar

Inventering och montering av dagvattenmarkeringar

Åtgärd: Stig träffar Göran för att få förutsättningarna - har skett. Koordinerar sedan med Bertil och Thor.

Göran och Stig har träffat Bengt Andersson på Algeba. Diskuterades inmätning med GPS och kartunderlag.

Göran och Stig träffar även Rambôll för att höra hur det ser på en effektiv lösning.

Stig stämmer av med Marianne som försöker få nytt kartunderlag från kommunen.

Marianne har fått områdeskarta, men inte tomtkarta med tomtbeteckningar. Stig jagar tomtkarta.

Status: Löpande, Frågan kring dokumentationen måste lösas under våren.

28.  Västra Parkvägen 5-11 m.fl.

Åtgärd: FÄ till fastigheter sammankallas i föreningsgården. Är åtgärdats under sommaren. Två avskärande dräneringar har lagts i backen samt en samlande dränering från vändplanen och backen till ett fast rör i svängen. Vattnet dumpas med FÄ:s tillåtelse på deras neråtlutande tomter. Hantverkare kör sönder backen så att röret dräneringen blir synlig. Kennet har fått uppgiften att låta Gubbsen rätta till gruset. Bör följas upp. Stig tar fram fakturaunderlag för de FÄ som skall dela.

Status: Löpande

 

37. Hur hantera dokumentation?

Det är tungt och dyrt att få fram digital dokumentation. Skall vi arbeta på annat sätt, med annan leverantör?

Redovisning av och samtal med Alenius gav ingen fungerande lösning. Han skulle ta fram en prisförfrågan vad en

kabelsökare och sändare (begagnad) kan kosta. Att digitalisera områdets dagvatten skulle vara svårt, han menar

att det behövs speciella kartor som är mycket exakta, och föra över mätningarna krävs speciella kunskaper.

Vi får försöka få fram någon person som kan vara oss behjälplig för ett sådant jobb.

Bertil och Göran tar fram en arbetsbeskrivning för ett sådant arbete.

Stig träffar Göran för att få förutsättningarna - har skett. Koordinerar sedan kring kartorna med Bertil och Thor.

Status: Löpande

41. Diket vid Torgvägen/Sven Wallanders väg har lagts igen

Två fastighetsägare har måste lägga trummor under sina infarter/ingångar.

Diket fungerar sedan ner till trumman under vägen vid Barberarstigen.

Stig har vidtalat boende som informerar FÄ, bevakas till våren.  Ingeman skaffar fram telefonnummer till FÄ.

Vi konstaterar att mycket vatten samlas vid infarten och att åtgärd behövs hos båda FÄ.

En ägare har nu lagt dit en trumma, dock väl klen. Kanske funkar om den hålls ren, den är kort.

Stig har talat med FÄ till hörntomten. Han anser sig inte ha tid att lägga en trumma.

ÅHS DV dikar ur och lägger trumman med eget folk. FÄ betalar 1.500:- kr för trumma och material.

Bertil tar kontaktat ledningskollen. Ryda utför jobbet så snart tillfälle ges.

Trumma har lagts av Ryda. FÄ får ansvara för att den hålls ren med spolning vår och höst.

Skall göras om med 200 mm trumma vilket är vår standard för infartstrummor. Stig sänder faktura underlag efter att Ingeman tagit reda på ägarna.

Status: Återupptagen

42. Grundkurser för våra nya mätinstrument.

Göran hjälper oss med avvägningsinstrumentet.

Ingeman undervisar i metallsökaren.

Status: Löpande

46. Sanden spolas bort i badparken

Vårt dagvatten mynnar ut en bit upp i parken. Här behövs en brunn och ett tätt rör ner i vattnet.

Vi måste inspektera på plats och bestämma lämplig lösning.

Status: Löpande

47. Blockstigen/Fregattvägen

Här behövs planteras träd/buskar för att binda marken. Lämplig lösning tas fram.

Ingeman kontrollera vem som tar det med Lars Sjöholm. Mark och Park tar över projektet.

Status: Löpande

49. Kommunen måste rådgöra med ÅHS kring DV innan bygglov ges

Tidigare fick ÅHS en förfrågan om hur DV kunde hanteras. Den rutinen har försvunnit. Stig kontaktar dem.

Status: Löpande

50. Be Göran hitta åt en DV-person i Karlslund

Karlslund har ingen representant i DV-gruppen. Det är nödvändigt för deras egen skull.

DV-gruppen har med tiden decimerats, nyrekrytering måste till omedelbart.

Status: Löpande

52. Årstahavsbads Vägen 73

Trafikverket släpper vatten på FÄ´s infart som rinner in på tomten. Trafikverket har varit där två gånger och synat samt lovat åtgärd. En gallertrumma skall läggas. Inget har dock hänt. Stig kontaktar dem och tar reda på status.

Status: Löpande

54. Typografstigen/Arkitektvägen

I backen rinner mycket vatten som rinner ner till FÄ. Ett försök att leda bort vattnet genom att koppla det till befintligt rörsystem i korsningen. Bengt Andersson har fått uppdraget.

Status: Löpande

55. Arkitektvägen mot ÅHBV

Ytvatten rinner från Idrottsvägen ner och in till FÄ på höger sida. Vi skall undersöka om det går att koppa sig mot befintlig dränering i gatan. Om så är fallet kan eventuellt ett dike anläggas utmed vägen som fångar upp vattnet. Om så behövs så filmar vi de befintliga rören.

Status: Löpande

56. Arkitektvägens anslutning mot ÅHBV

Vatten från ÅHBV rinner in på Arkitektvägen och in på FÄ’s tomter. Trafikverket har lovat att åtgärda det med en låg sluttande kantsten. Vattnet kommer då fortsätta ner till brunnen.

Status: Löpande

54. Typografstigen/Arkitektvägen

I backen rinner mycket vatten som rinner ner till FÄ. Ett försök att leda bort vattnet genom att koppla det till befintligt rörsystem i korsningen. Bengt Andersson har fått uppdraget.

Status: Löpande

55. Fakturering för utförda arbeten.

Ett antal utförda arbeten med infartstrummor har inte fakturerats. Stig sänder lista på var och Ingeman tar reda på ägarnas adresser. Standardpris 1.500:- + moms per infartstrumma.

1 SW 81 – SB 8:72

2 SW 46 – SB 8:86

3 Musköstigen 2 – SB 8:271

4 Musköstigen 4 – SB 8:268

5 Trollstigen 14 – A 7:65

6 ÅHBV 65 – SB 8:88, byter mot jobb för ÅHS

7 Västra parkvägen 4 – A:224 Dränering av väg 10.000:- + moms

8 Västra parkvägen 6 – A:225 Dränering av väg 10.000:- + moms

Status: Löpande

X

HögerKlick

Höger Klick är avstängd på denna sida