Semesterliv i Kollektiv - 1930-tal

Semesterbyarna Dehlgrensgården...

”Ut till landet, ut till småfåglarne” längtade inte bara de som möjligen kunde skaffa sig en sportstuga i det omskrivna projektet vid Horsfjärden. Stora grupper industriarbetare med tunga och smutsiga jobb i bullriga och stressande miljöer, kanske skiftjobb, hade behov av rekreation för sig och sina familjer. Vid den tiden började arbetsgivarna inse värdet av frisk och stark personal.

Chefredaktören vid Dagens Nyheter, Sten Dehlgren, var en av de företagsledare som förstod sig på vad vi idag kallar friskvård. Vid sin femtioårsdag år 1931 donerade han nio sportstugor på ett av HSB arrenderad 10.000 kvadratmeter stort kvarter vid Torgvägen-Idrottsvägen-Typografstigen. Där bland, de majestätiska tallstammarna, mossbelupna kastblocken och blåbärsriset, kunde grafikerna vid tidningstryckeriet i Klara tillbringa en vecka med sina familjer i ett kollektiv av kollegor för tio kronor per vecka i stughyra.

Många av semesterfirarna fastnade så för Årsta Havsbad att de så småningom köpte sig en egen stuga. Så kom det sig att av 371 medlemmar i den nybildade Stugägarföreningen år 1934, inte mindre än 34 var grafiker, varav 19 var typografer.

Uthyrningsverksamheten vid den så kallade Dehlgrensgården varade ända till i början på nittiotalet, då Dagens Nyheter återlämnade tomten till HSB för uppstyckning och försäljning till privatpersoner. De gamla uthyrningsstugorna i originalskick från 1930 rivs eller byggs ut för att möta dagens krav på utrymme och komfort.

Utom en av dem, som flyttades till annan plats i Årsta Havsbad och blev till Sveriges första sportstugemuseum.

...och Bonniers

Dagens Nyheters ägare, familjen Bonnier, ville utsträcka semestermöjligheterna till övrig personal inom koncernen, och skapade en liknande stugby längst ned på Torgvägen mellan Barberarstigen och Smedstigen. Även den verksamheten upphörde på nittiotalet, och marken är styckad och i privat ägo. Kvarteret uppvisar idag en annan bild av småstugeområde.

Barnkoloni

I slutet av 1920-talet växte behovet av dagverksamhet för barn, som en följd av att kvinnorna förvärvsarbetade alltmer. På Stockholmsutställningen 1930 visade HSB upp den första kollektiva barnstugan — inredd i det som senare skulle bli Årsta Havsbads hotell & restaurant. HSB ledde inrättandet av barnträdgårdar och lekstugor, men de stängde ju sommartid. Frågan var vart barnen skulle ta vägen om föräldrarna arbetade sommartid.

Sven Wallander tog initiativet till en barnkoloni i bergen nordost om Årsta Havsbad. Från 1931 kunde ett åttiotal barn i åldern 3-12 år beredas plats under 1-2 sommarmånader i de fem sovpaviljongerna. Där fanns även en ekonomibyggnad och en sjukstuga. I den så kallade sportstugan tog man emot barn upp till 16 års ålder.

Mellan bad och lekar sysselsattes barnen med ”socialt pedagogiska” uppgifter, såsom kökshandräckning, städning och vedhämtning. Kostnaden per barn var i början av 1930-talet 1:25 om dagen.

Fram till 1957 drevs barnkolonin i HSB:s regi, då den övertogs av Vällingby koloniförening. 1962 upphörde verksamheten och byggnaderna revs. På det forna koloniområdet ligger idag stugorna kring Kolonivägen och Mellanstigen i Karlslund.

Uthyrningsverksamhet

För visningsändamål uppfördes ett antal stugor i olika storlekar utmed Årsta Havsbadsvägen strax öster om Torget. Där kunde spekulanter se ut en passande stugtyp och få förslag till möblering ur HSB:s möbelaffärs sortiment. Dessa stugor hyrdes senare ut per säsong. Idag är de alla i privat ägo.

Enklare boningar

Utmed Barberarstigen gjordes plats för ett antal så kallade Campingstugor på minimala tomtytor. ”Stugorna var inte annat än fyrmanstält i Masonite, som restes upp och hakades ihop på en bottenplatta. Dessa enkla boningar hyrdes ut säsongsvis till sommargäster som förlitade sig på vackert väder och måltider på restaurangen….