Till medlemmarna i Årsta Havsbads Samfällighetsförening

Som du kanske sett eller hört kommer samfällighetens nuvarande styrelse att avgå i samband med stämman i april 2023.

Vi i valberedningen söker nu nya ledamöter eller suppleanter till styrelsen. Vi söker dig som känner extra mycket för Årsta Havsbad och vill offra lite tid och arbete på att bidra i styrelsearbetet. Har du dessutom en specifik kompetens inom de områden som styrelsen arbetar med är det ett plus.

De områden och några av de aktiviteter som täcks inom respektive område som styrelsen ansvarar för är:

Ordförande – Ansvarig för styrelsens arbete. Arbetsgivare för tillsynsman, gubbs och sommarungdomar. Skriva sammanfattning av styrelsens protokoll till hemsidan och på andra ställen där det erfordras. Ytterst ansvarig för all verksamhet i frånvaro av andra ledamöter samt myndighetskontakter.

Sekreterare - Protokollförare vid styrelsemöten och årsmöten samt förbereder desamma, skickar ut kallelse, bokar lokal mm

Bryggor och vattenområden - Årliga besiktningar med samverkansgruppen mellan ÅHS och HBS samt möten däremellan.

Dagvatten ansvarig – leder dagvattengruppen och ansvarar för all dokumentation i samband därmed.

Vägar och trappor - Det handlar om 1,6 mil väg att ta hand om med underhåll inklusive snöröjning som tillsynsman utför. Besiktiga alla trappor för underhållsåtgärder.

Trafik och parkering - Ha kontakt med parkeringsbolaget samt ha koll på våra gemensamma parkeringar, informera om gällande regler, dela ut p-dekaler etc

Elanläggningar – ansvarar för all belysning utmed Årstahavsbads vägen och i området. Avläsning av vattenmätare och elavläsning m m

Byggnader - Föreningsgården, torgets lägenheter, butik och restaurang, telehuset, material gården, båtklubbens hus, 10 pumphus och 2 vattenverk. Göra årliga byggbesiktningar tillsammans med tillsynsman.

Mark och Park, Torget  - Årlig översyn och uppföljning av skötselplanen för området.

Inom samtliga områden krävs stundtals kontakter med tillsynsman.

För tips och ytterligare information – tag kontakt med valberedningen:

Ingalill Colbro, 070-510 48 28, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.    
Britt Marie Andersson, 070-751 54 12, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Salan Ahlgren, 072-316 61 96, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Adjungerad
Marianne Rocklind, 070-563 53 52, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

2022-10-25