Beställning av parkeringsbricka

För att kunna parkera på samfällighetens allmänna parkeringar utan att betala måste man ha ett parkeringstillstånd eller en gästbricka.
Även på egen hyrd parkeringen på samfälld mark måste parkeringsbricka sitta synligt för att undvika böter.

Varje tomtägare kan kvittera ut 1 parkeringstillstånd och 1-2 gästbrickor.
Byter man bil eller flyttar från området ska parkeringsbrickor flyttas eller tas bort.

Observera att Utötrafiks parkeringar kring Årsta brygga inte tillhör samfälligheten.

Så här ser parkeringsbrickorna ut.
Fastighetsbeteckningen ska skrivas in i den vita rutan.

Vi meddelar dig var brickan/brickorna kan hämtas.

parkbricka  gastbricka

Powered by BreezingForms