En fråga har kommit om det är ansvarsfullt att låta två personer ta hand om 30 ungdomar.

Nej det vore inte ansvarsfullt.

Men så har vi inte heller organiserat arbetet.

De 30 ungdomarna i åldrarna 16-18 år är uppdelade i fem grupper, där varje grupp arbetar två veckor.

Vi startade vecka 24 och avslutar vecka 34.

De arbetsleds direkt av en för ändamålet anställd arbetsledare, vilken i sin tur har stöd och hjälp av vår tillsynsman och eller någon av våra ”gubbs”.

En inventering av lämpliga arbetsuppgifter gjordes i början på juni.

Dessa arbetsuppgifter delas ut av vår tillsynsman och eller någon ”gubbs”.

Vilka dessutom ser till att redskap mm. finns till de olika arbetsuppgifterna.

Arbetsmiljöverkets regler och anvisningar styr vilken typ av arbeten en ungdom får utföra. Likaså vilken skyddsutrustning som skall användas.

Alla ungdomar och deras vårdnadshavare har fått skriva på ett papper, där det beskrivs vilka regler för arbetet, samt vad Covid-19 ställer för krav.

Med ovan redovisade anser styrelsen att Samfälligheten uppträder som en seriös och ansvarsfull arbetsgivare, samtidigt som vi ger våra ungdomar arbete vilket är till gagn för Samfälligheten.