En olycka har skett vid svikten nya hopptornet.

Enligt uppgift har en vuxen man i samband med ett dyk från svikten,

slagit i en sten så illa att mannen fick föras till sjukhus.

Vad som exakt hänt och hur olyckan gått till vet vi inte i skrivande stund.

Ett antal åtgärder har vidtagits:

Svikten kommer "gubbs" att montera ner i morgon bitti.

Dykning  har beställts, men kommer att genomföras först i på måndag.

Skylt kommer att så snart det går sättas upp med information vid hopptornet.

Om möjligt kommer hela hopptornsdelen att spärrs av.

Undersöker hur detta kan göras på ett bra och effektivt sätt.

Vi försöker få kontakt med den skadade och hans familj,

för att förhoppningsvis få klarhet i hur olyckan skett.

Inför årets badsäsong genomfördes den 6:e juni dykningar runt våra bryggor.

Inget anmärkningsvärt upptäcktes.

Vi återkommer när det finns mer information att meddela.