Igår träffades styrelsen, representanter för Haninge kommun samt polis för att diskutera situationen i stora badparken och till det tillhörande trafikproblem.

I samband med mötet lämnade styrelsen över en skrivelse till Haninge kommun.

Skrivelsen i sin helhet går att läsa nedan:

 

Hjälp Årsta Havsbad att garantera säkerhet och en god miljö

Årsta Havsbad är ett mycket attraktivt skärgårdssamhälle med ett stort fint friluftsbad. Haninge kommun uppskattar vårt bad och har utnämnt det till kommunens EU-bad. Senaste veckan har flera regionala media utnämnt vår badplats till regionens bästa och mest välutrustade friluftsbad. Vi har ett torg med butiker och en restaurang. Vid badet finns en större parkering. Vårt havsbad är oerhört populärt vilket medför stora mängder med besökare varma och soliga dagar. Besökare kommer med buss från Västerhaninge och många kommer i egna bilar. 

Vår väl tilltagna parkering är vid fint väder dagar i princip fullbelagd redan vid lunchtid. Det finns även några mindre parkeringar som snabbt fylls på. Det medför att våra badgäster parkerar längs vår genomfartsled, Årsta Havsbadvägen, och på våra småvägar, där det råder parkeringsförbud. Den gångna helgen var Årsta Havsbads vägens ena körfält blockerat av otillåtet parkerade bilar. Kollektivtrafiken hade svårt att ta sig fram och övrig trafik fick köra halvvägs uppe på trottoarerna. Framkomligheten för eventuell räddningstjänst var starkt begränsad.

Vi har en väldigt fin badplats som vi lägger ner mycket pengar och arbete på att hålla rent och snyggt men de senaste åren har problemen blivit så stora att de vuxit oss över huvudet och kostnaderna ökar likaså. Nu klarar vi inte av det utan hjälp av kommunen.  År 2019 lät vi i Årsta Havsbad bygga om den ena av våra badbryggor och samband med det uppföra ett nytt modernt hopptorn med svikt och andra nya hopp möjligheter. Vi fick stöd av Haninge kommun och ett antal sponsorer att finansiera detta fina projekt som verkligen lyfte badet och löste vårt renoveringsbehov av bryggan. Men tyvärr har det också skapat problem.

Den 26 juni skedde en dykolycka. En man dök från bryggan och slog i huvudet och undkom med en kraftig hjärnskakning. Bryggan är vid varma dagar överfylld med badgäster som inte tar hänsyn till andra. Vi har haft flera otäcka olyckstillbud där hoppande varit nära att skada badande som redan befinner sig i vattnet

Vårt havsbad är mycket välbesökt och ansett som ett av skärgårdens bästa. Därför är vi mycket angelägna om att det är tryggt och säkert. Problemen gör att vårt område numera upplevs som otryggt av oss Årsta Havsbads bor. Vi har problem med besökare som campar, skräpar ner, grillar och eldar i vår badpark trots information via förbudsskyltar och nygjorda anvisade grillplatser. Vi ser att en alltmer ökad skadegörelse förekommer, t.ex av kommunens bajamajor vilka har välts omkull vid några tillfällen.

Boende i Årsta havsbad gör sitt bästa de gånger man vågar påtala vad som gäller till besökare som inte följer de regler vi har och många har också kontaktat polis och flera polisanmälningar har också gjorts.

Nu har vi nått en gräns för vad vi mäktar med och det är av utomordentligt vikt att vi får hjälp av kommunen med vakter. Mot bakgrund av de tillbud och händelser vi haft är det en tidsfråga innan det inträffar en allvarlig olycka, framförallt på hoppbryggan. Den 29/6 gjordes en inspektion av hopptornsbryggan av svenska Livräddningssällskapet, representanter från Årsta Havsbad samfällighets styrelse och dykare. Resultatet av denna tillsammans med säkerhetsbedömning kommer att dokumenteras och förslag kommer att tas fram inför beslut om hur vi ska komma tillrätta med säkerheten kring bryggan.

Vår bedömning att rondering av vaktbolag i Badparken är nödvändig och akut. Något som behövs dag och kvällstid och speciellt vid fina sommardagar. Och det förkommer även ordningsproblem vid andra tidpunkter under sommaren. Vi önskar hjälp med det eller på annat sätt ekonomiskt.

Vi ser tacksamt fram emot ett skyndsamt svar.

2020-07-01

Styrelsen för

Årsta Havsbads Samfällighetsförening