Efter att ett antal råd och anvisningar har vidtagits, är nu åter hopptornet öppet för allmänheten.

Utökad skyltning om dykförbud har satts upp på bägge badbryggorna.

Trampolinen kommer inte att återmonteras.

Flera badstegar har inköpts och monterats på hopptornsdelen.

En fullständig redovisning av Svenska Livräddningssällskapets rapport är på gång.