Våra sommarungdomar har jobbat klart för denna sommar och gjort ett bra jobb. 

Ett par av våra gubbs har nu en välförtjänt semester

Framgent ska ett stort jobb starta närmare 40 fönster i våra hus på torget ska målas om.

En del trädfällning står på tur inför blåsiga höstdagar.

Västra parkvägen ska jämnas till och potthålen fylls på.

En inspektion har gjorts av alla bryggor och dykning runt dessa har utförts för att se till att inget ligger på botten som kan orsaka olyckor. 

Djupen är uppmätta och där det behövs finns nu förbudsskyltar för dykning Bryggorna vid Båtstigen och första delen av "nya" bryggan i badparken sjunger nu på sista versen.