Via sin hemsida har kommunen  meddelat att vattnet åter är drickbart.

se vidare på kommunens hemsida.

https://www.haninge.se/aktuellt/kokningsrekommendation-i-arsta-havsbad/