NEDANSTÅENDE FÖRFRÅGAN HAR KOMMIT TILL STYRELSEN,, 

INTRESSERADE ÅRSTA HAVSBADSBOR UPPMANAS KONTAKTA MAGNUS OMESTAD 

Hej på er,

Jag heter Magnus Ormestad och jag har blivit anlitad av amerikansk Public Serviceradio NPR (National Public Radio) för att spela in en handfull korta intervjuer med boende i området omkring Hårsfjärden.

Inspelningen är för ett radioprogram och podcast som heter Radiolab och ett avsnitt kommer att beröra de misstänka ubåtskränkningarna, specifikt under tidigt 80-tal.

De har beställt korta vittnesmål från några som minns denna tid - och detta är verkligen högst personliga betraktelser - det som önskas är alltså INTE initierade vittnesmål och åsikter från exempelvis militär personal, utan för att levandegöra historien för deras reportage önskas nog mycket mer mer enkla betraktelser och exempel för att man ska få en känsla över hur det var som boende / sommargäst att plötsligt hamna mitt i en potentiell skarp militär operation.

Hur gick snacket mellan gårdarna? Gick det rykten över vad man sett eller inte? Hur tänkte man på storpolitiken och framtiden? Skrattade man åt all hysterik och media? Hur upplevde man restriktioner i skärgården? Hur var det att vara ute med fritidsbåtar under dessa år?

Det handlar INTE om några långa djupintervjuer; jag tänker mig att tre till fem korta samtal på fem till tio minuter vardera räcker gott och väl.

När produktionen är klar kanske detta bara blir någon / några minuter i ett större reportage.

Man behöver INTE prata på engelska om man inte vill.

https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab

Jag vore oerhört tacksam om ni kunde hjälpa mig med detta: finns det några lämpliga personer i er närhet som jag kan träffa inom kort?

Återkom gärna till mig med tankar, reaktioner eller om ni vill ha någon mer information.

Med vänlig hälsning,

/Magnus

 

--

M a g n u s   O r m e s t a d

Huskypodcast.com

@huskypodcast

+46.702 39 26 84