Gubbsen jobbar på och ni är nog flera som noterat de nya sittbänkarna som nu monterats vid torget, Sjövreten och Båtstigen. En halvvägsbänk finns nu i backen från Karlslundsbadet, kom till på förslag från en fastighetsägare.

En ny basketkorg har satts upp vid bastun.

Om ni undrar vad de röda korsen längs våra diken så är det  en markering av dagvattenbrunnar. De ska fotograferas med drönare för att upprätta en karta 

över alla dagvatten brunnar som är över 100 stycken. Kartan kommer underlätta när brunnarna ska rensas och spolas.

Påminner också att alla att rensa sly utanför era staket. 

En renovering av affärslokalen ska göras då det saknas innertak i delar av lokalen och en luftvärmepump ska installeras. 

När det gäller planeringen av årsmöte i Samfälligheten och en förhoppning om att regeringen skulle ta ett beslut om ökat antal personer vid möten så vet vi nu att så är inte fallet. En ständig punkt på styrelsemötena har varit om hur ett årsmöte kan arrangeras på ett både demokratiskt och Covid 19 säkert sätt.

Då våra ordinarie lokaler inte varit, och inte är tillgängliga, har olika andra lösningar undersökts och undersöks. Inget är spikat men styrelsen återkommer i frågan så snart vi har en acceptabel lösning.