Gubbsen har i veckan som gick jobbat vid Karlslundsbadet. Vi har fått in synpunkter på att uppfarten till betongbryggan saknats.

Vattennivån var ovanligt låg och marken är fortfarande bärig för maskiner och det var bäst att passa på. 

Vågorna har spolat bort sanden vilket skapat en besvärlig kant mot betongbryggan. 

Stenar har nu lagts vi påfarten till betongbryggan för att fungera som "vågbrytare".

Sand har också lagts på blåleran och nu har den flutit ut och det ser bra ut.

När arbetet är klart kommer gubbsen att snygga till på stranden efter hjulspår mm.