KALLELSE TILL ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2021

Onsdag den 8:e september klockan 18.30 startar årets stämma.

Plats: Fredrika Bremergymnasiets aula Dalarövägen 64

Avprickning börjar klockan 17.30 i foajén utanför konferensrummet. För att undvika trängsel är det viktigt att komma i god tid. Vi hjälps alla åt att hålla avstånd om det uppstår kö vid avprickningen.

Lokalen har plats för 450 personer. Vanligtvis brukar våra stämmor kunna räkna in ungefär 100 röstberättigade men det har alltid varit fler deltagare från samma familj. Något som man om möjligt bör undvika. Vi ber vi er därför att även i år att komma en person per fastighet.

Enligt rekommendationer för möten som vår stämma får det samlas högst 300 personer. Avståndet mellan deltagare ska var minst en meter. Grupper som sitter tillsamman får vara högst 8 personer.

Tack vare en tillfällig lagstiftning har närvarande medlem även under 2021 rätt att företräda fler än en frånvarande medlem. Ni som önskar bidra med era röster men inte vill/kan delta i stämman. Kontakta en granne eller någon du känner förtroende för och lämna din fullmakt till denne.

Stämmohandlingarna finns även att hämta på samfällighetens hemsida, sök på kallelse på www.arsta-havsbad.se

eller kopiera följande adress

https://www.arsta-havsbad.se/images/Pdf/Kallelse_stmman_2020.pdf

Bifogas: fullmakts blankett samt valberedningens förslag

Styrelsen för Årsta havsbad Samfällighetsförening, önskar er välkomna till 2021 års stämma!

 

  Kallelse med tillhörande bilagor har skickats ut till alla fastighetsägare som fanns registrerade                20210701.

  Utskicket gjordes mellan den 12-16:e augusti