Pga att en elkabel är ur funktion i Karlslund är belysningen nu stängd av säkerhetsskäl

av vår el-ansvarige Stefan Olsson.

Så fort som möjligt kommer vår Elfirma åtgärda felet.