STORT TACK TILL:

 Alla de 30 ungdomar vilka under 10 veckor städat och röjt runt om i Årsta.

STORT TACK TILL:

Liam vilken kom som en räddande ängel när den ordinarie arbetsledaren blev sjuk

I sommar har 30 ungdomar städat badparkerna, röjt ”dassgångar” mm.

STORT TACK TILL:

 De ”gubbs” som målat restaurangen och gamla konsumbutiken i Karlslund

STORT TACK TILL:

Övriga gubbs vilka tillsammans med vår tillsynsman Kenneth skött om våra badplatser. Såväl vardagar som helg.

mala