Nu är nya styrelsen på plats och vi har haft vårt första möte där vi fördelat ansvarsområdena sinsemellan och det publiceras på hemsidan när allt är registrerat till Lantmäteriet.  Vi är nu en fulltalig styrelse med många olika kompetenser vilket bådar gott för det framtida arbetet. Vi har fyra nya ledamöter i styrelsen och vi är också några "halv-nya" och en lördag i oktober är bokad för att få en föreläsning om anläggningsbeslut och detaljplan. Sedan återstår en arbetsdag för budgetarbetet och framtagande av en verksamhetsplan. Arbetet med att färdigställa protokollet från stämman är färdigt i dagarna och publiceras inom kort på hemsidan. 

Många nya flyttar in som är nyfikna på vad som händer här och kanske blir förvånade över att Årsta Havsbad är en samfällighet och vad det innebär. Att nå ut till alla är självklart en målsättning. Havsbladet är en väg men ges ut endast två gånger per år. Anslagstavlorna finns men den informationen når inte alla som kanske bara är här på sommaren eller kommer ut på helgen ibland. Hemsidan hoppas vi få lite mer fart på framöver och också att den kan blir lite mer lättnavigerad. På stämman frågade vi hur många som läser uppdateringarna på hemsidan och det var inte många och vi ser här på hemsidan att det är idag 135 personer som prenumererar på nyheterna. Målet är 850 läsare och vi behöver hjälp att fylla på med prenumeranter och tipsa gärna era grannar och vänner i området.
 
Styrelsen sammanträder i regel den andra måndagen varje månad i Föreningsgården. Tanken är att så fort varje styrelsemöte är protokollfört och godkänt kommer undertecknad att lägga ut referat av densamma, likaså korta rapporter om vad som pågår i övrigt.