På förra stämman beslutades att initiera samråd med Haninge kommun för de frågor som vi har gemensamt.

I mars träffade vi ledningen för Kultur- och fritidsförvaltningen för att diskutera det årliga bidrag vi får sedan många år för badparken och ta fram ett förslag om hur ett kommande stöd från kommunen kan utformas. Kommunen kan inte som tidigare teckna den typen av avtal som vi haft utan det blir en lösning genom upphandling och/eller köp av tjänst.

Vi presenterade en sammanställning för de kostnader som härrör till bad och torg. Vi upplyste om att i samband med pandemin har antalet besökare till Badparken ökat. Det är inte bara fler sommargäster utan även vintertid har antalet besökare ökat med vinterbadare, pulkaåkning och många som grillar och umgås vid vattnet. Behovet av städning, snöröjda parkeringar och tillgång till toalett finns nu året runt..

Vi informerade kommunen om att vi under sommarperioden har ca 25 sommarungdomar som arbetar halvtid i tvåveckors pass med fem ungdomar per pass. De arbetar företrädesvis med städning av våra badplatser. De tvättar bryggor och tömmer sopkärl och städar. Vi har en tillsynsman som arbetar halvtid samt tre ”gubbs” som arbetar med skötsel och underhåll av gemensamhetsanläggningen under hela året.

Vi ser idag till att badvattenprover tas enligt regler för EU-bad.

Vi konstaterade att vi måste ha fler möten för att ta fram ett förslag som sedan ges till politiken för ett principbeslut.

Uppsägning av nuvarande avtal ska ske per 30 juni 2022.

Nytt möte bokat i maj för fortsatta diskussioner.