Trafik och parkeringar 

Skyltar vid Karlslund för lastbilsparkering samt skyltar för parkering vid gamla konsum i  Karlslund ska sättas upp.

Vägar, diken, och trappor samt snöröjning

Ingeman informerade om att det satts upp en skylt för lastbilstrafik förbjuden för att skydda vägen på Kuttervägen vid Fregattvägen.

En fyrhjuling är inköpt för leverans om ca en månad.

Efter svår ishalka har bekämpning med salt och sand utförts ett antal gånger

Postlådor 

Beslut om nya rutiner för postlådor.

Bakgrund till förslag till ändrad rutin för hantering av postlådor är att det inte ingår i anläggningsbeslutet. Samfälligheten tillhandahåller ställ för postlådor. I övrigt får resp. fastighetsägare köpa postlåda och meddela leverantörer om post. Information om rutin på hemsida, vid postställen och i det informationsblad som delas ut till nyinflyttade.

Dagvatten 

På Videnäsvägen har kommunen rensat rörledningar från ris och annat bråte.

Om avvattning kommer att fungera vet vi först efter nästa stora nederbörd.

Rensning av öppet utloppsdike på parkeringen vid Videnäsvägen ska göras.

Problem med vattensamling vid sopskåpen på Dvärgstigen ska åtgärdas efter snösmältningen.

Vi har informerat på hemsidan att på Årsta Havsbadsvägen är det Trafikverkets ansvar att åtgärda diket på Årsta Havsbadsvägen. Efter kontakt med Trafikverket har de lovat att åtgärda den vattensamling som bildas utanför Årstafruns handel vid regn/snösmältning.

Mark, park och torget  

En prioriteringslista för rensning av dassgångar under 2022 har tagits fram.

Båtbryggor 

Vi inväntar fortfarande förslag från Bulan angående ombyggnad av Båtstigens brygga.

Badbryggor och stränder  

Arbetet med sponsoravtalen är i full gång. Några är i dagsläget påskrivna.

Sponsortavlan ska upp till 1 juni.

I dagsläget är det 22 ungdomar och en arbetsledare som ansökt om sommararbete.

 
Resten av mötet ägnades åt genomgång av alla handlingar till stämman