Den här veckan är kortvecka och gubbsen får en dag ledigt.

Det som gjorts i veckan är gräsklippning på torget och vid fotbollsplan i Karlslund.

Omplantering av blommor på torget.

Demontering av gammal anslagstavla och uppsättning av nya sponsortavlor på affären vid torget och vid stora badet på bryggan.

Huset ”fyrkanten” bakom affären vid torget har fått ytterligare ett färglager.

Inköp av en markis till gamla konsumbutiken i Karlslund.

Dagvattenledning och spolbrunn grävd vid Vår bostads väg.

Lastning i container på gläntan av gammalt rivningsvirke.

Diverse småjobb och underhåll, byte av lås i föreningsgården mm.