Ref. styrelsemöte 1/6 2023

Mötet inleddes med en presentationsrunda då våra ”Gubbs” var inbjudna.
Ordföranden redogjorde för de nya förutsättningarna för EU-bad i kommunen, vilket innebär att Samfälligheten förlorar sitt årliga bidrag. Kommunen har även tidigare stått för de inhyrda ”Bajamajorna” i parken samt tömning av dessa.
Nu får samfälligheten ansöka om 75% av kostnaderna för renhållningen från den 15 juni till 15 aug, vilket blir ett stort avbräck, då sommarsäsongen är längre än två månader. Styrelsen beslöt att den stora bajamajan för funktionshindrade ska finnas i badparken året runt och de andra under tiden 1/6 till 31/8. Anteckningar från mötet med kommunen den 22 maj finns på denna hemsida.
Säkerhetsdykning ska snarast ske vid våra bryggor och vi hoppas att kommunen tar 75% av den kostnaden.

Parkeringsbrickor finns att hämta på onsdagskvällar mellan 18.00 och 18.30 då expen vid torget är bemannad. Man kan även beställa på hemsidan via blankett och då går beställningen till Anneli Selén eller Ylva Thomasson, som är parkeringsansvariga. Spegeln på Kolonivägen saknas av många medlemmar liksom vid olika utfarter på Å-H-vägen, där Trafikverket sätter sig emot speglar. Frågan undersöks framgent.

Vägansvarige meddelar att det tyvärr är svårt att få tag på salt till våra vägar, då saltbrist råder i hela landet. Fricks väg ska beläggas med mera flis.

Bryggbesiktning sker den 5/6 och då går man igenom alla våra bryggor.
Tre offerter har tagits in för Båtstigens brygga. En av dessa är från Bryggkompaniet, som byggt både Vår Bostads brygga och den östra badbryggan.

Tille Tsiouras tar hand om den nya hemsidan, som ännu inte är sjösatt och blir GDPR-ansvarig tillsammans med Stefan Johannesson.