Ett klargörande ang Konst och Kulturföreningens inlägg på Facebooks ”Årsta Havsbads Speaking corner”

Styrelsen beklagar Konst o Kulturföreningens beslut att ställa in sina uppskattade marknader på Torget i Årsta Havsbad. Vi beklagar även att Konst o Kultur inte har följt de regler som gäller. För att hålla marknad på allmän plats krävs polistillstånd, vilket inte har sökts under alla år. Ett misstag som måste rättas till. Det enda vi begärt är att polistillstånd sökes och att samtidigt söka marktillstånd hos samfälligheten, så styrelsen får information om när och var föreningar planerar sina aktiviteter. Ingen sådan information har inkommit till styrelsen och ingen anteckning finns i protokoll från förra styrelsen att så har skett. I Havsbladet står det att marknader kommer att äga rum men inte när. Varför styrelsen beslöt att samtidigt som man söker polistillstånd söker man marktillstånd för att informera styrelsen om sina planer om aktiviteter på samfälld mark. Om något händer har samfälligheten skadeståndsansvaret.

Styrelsen har av ordningsskäl begärt att alla större publika evenemang i området förutom polistillstånd även kräver marktillstånd.
Stugägareföreningen, som sedan många år tillbaka har haft polistillstånd för dessa evenemang, accepterade styrelsens beslut om marktillstånd.

Konst o Kulturföreningen, som till vår stora förvåning aldrig sökt polistillstånd för sina marknader, protesterade i form av många, långa och inte speciellt trevliga mail. Styrelsen har tålmodigt försökt att sakligt besvara dessa mail.
Styrelsens arbetsutskott inbjöd 4 medlemmar i Konst o Kulturföreningen till ett personligt möte för att diskutera frågorna men tyvärr avböjde föreningen och  fortsatte i stället att skriva mail.

Styrelsen tog beslutet om marktillstånd den 19 juni och efter justering av protokollet lades ett brev i Lisa Holms postfack den 4 juli. Det första mailet från Konst o Kultur kom till styrelsen den 11 juli, det andra mailet kom den 14 juli. Det fanns alltså gott om tid att söka polistillstånd inför marknaden den 2 sept. Styrelsen har backat i fråga om avgiften för årets evenemang men från polistillstånd kan vi inte backa.

Vi förstår inte varför Konst o Kulturföreningen nu beslutat att ställa in sina uppskattade marknader då man gjort en helomvändning i frågan och skriver att man är positivt inställd till att söka nödvändiga tillstånd. Föreningen har liksom Stugägareföreningen gratis förråd i Telehuset, där alla bord mm som hör till marknaderna står klara att användas.

Styrelsen har sedan den tillträdde 19 april självklart ambitionen att behandla alla föreningar likvärdigt. Hur tidigare styrelser har agerat kan vi inte ta ansvar för.

Precis för ett år sen spreds trakasserier och näthat på fb vilket gjorde att dåvarande styrelse beslöt att avgå. Vi som nu arbetar i styrelsen välkomnar att vårt arbete granskas och att frågor ställs men när vi utsätts för lögner och förtal samt felaktig ryktesspridning blir vi ledsna. Vi föredrar konstruktiva samtal.


Styrelsen för Årsta Havsbads samfällighetsförening