Ref. från styrelsemöte 6/9 2023

Tillsynsman Kenneth Breime rapporterade vad som senast gjorts t ex att en stor alm är nedtagen vid Gäddstigens dassgång, att lgh 6A fått en liten trappa från Torgvägen samt nya träreglar vid Lotsvägens parkering. Jobb framöver är t ex att ny plåt ska läggas på östra torglängans tak, bastuns trossbotten måste förstärkas samt bommen till rampen flyttas längre in mm.

Styrelsen har nu gjort klart ett avtal med Bastubadarsällskapet. Därmed finns gällande avtal med samfällighetens tre verksamhetsområden, Båtklubben (HBS), Tennisklubben (ÅHTK) samt Bastubadarsällskapet (ÅHBS).

Avtalen reglerar bl a uppdelningen i ansvar för respektive anläggning samt vad varje ansvarsområde ska bidra med till det periodiska underhållet.

Styrelsen beslöt att höja hyran för föreningsgården från 500 kr till 700 kr från kl 12.00 till 11.00 nästa dag fr o m 1 januari 2024. Hyran för Båtklubbshuset är fortfarande 500 kr, då endast max 20 personer får vistas i lokalen mot 30 i föreningsgården. För kortare aktiviteter är kostnaden i bägge lokalerna fortfarande 300 kr.

Styrelsen beslöt att gå Trädgårdssällskapet till mötes och godkänna en etablering av våtmark på den gamla dammen i parken.

Trots påpekanden i Havsbladet och på vår hemsida håller våra vägar och korsningar på att växa igen. Det är allas skyldighet att rensa bort uthängande grenar 4,5 m i höjdled.

Styrelsen har indelat hela området i 10 delar och var och en i styrelsen har fått i uppdrag att anteckna alla fastighetsägare i sitt område, som inte klippt ner sina häckar till 80 cm 10 meter åt vardera håll i korsningen. Dessa ska tillskrivas för omedelbar åtgärd.

Samfällighetens nya hemsida lanseras inom kort. Målet är att vi ska gå över till den nya sidan runt 1 november. Till att börja med kommer den att vara helt öppen, men på sikt kommer vissa sidor kräva speciell inloggning.