Årsta Havsbad

har mångåriga anor av gemenskap. Vi har nu fler än 800 fastigheter och en hel del badgäster under sommarmånaderna. Vi har alltid trott på ömsesidig respekt och att vi hjälps åt här ute. Trots detta behöver vi regler för en hel del saker. Nedan hittar du en del av vår trivsel. Vill du veta mer om Årsta Havsbads historia kan du klicka på denna länk.

 

Parkering

 

gastbrickaSker på egen tomt eller på hyrd parkeringsplats alternativt på Samfällighetens större parkeringar. Läs igenom våra parkeringsföreskrifter Parkeringsreglemente

 

 

 

Trafik

 

Inom området kör vi lugnt och försiktigt. Hastigheten får inte överskrida 20 km/tim. Tänk på alla lekande barn, annan trafik och lösspringande djur. Trafikreglemente

 

 

 

Hundar

Håller vi kopplade inom området. Även våra hundar vill bada emellanåt och det kan de göra vid Utöbryggan eller nedanför Strandstigen. Även vid Lilla badet i Karlslund finns ett hundbad. Enligt kommunala ordningsstadgan får inga hundar vistas nere vid våra badstränder vid Stora badet mellan 1 maj t o m 30 september.

Badparken

Vår härliga park ovanför badet är vi rädda om. Den sköts av sommarförvaltningen och sommararbetande ungdomar. Givetvis skräpar vi inte ner utan hjälps åt att hålla rent. Mopeder och cyklar hör inte hemma i vår park. De skyltar som finns uppsatta respekterar vi naturligtvis.

 

Renhållning

Vi har i området ganska många sopkärl uppställda. I dessa lägger vi våra vanliga hushållssopor. Latrinsäckar hör naturligtvis inte hemma här. Det finns dessutom kärl för papper, plast, metall, glas och annat avfall  t ex bakom butiken vid torget. Om kärlet du behöver använda är fullt – ställ inte avfallet bredvid!

Vi har gott om papperskorgar. Använder vi naturligtvis för småskräpet och om du ser liggande skräp – vänta inte på att någon annan ska plocka upp det – använd papperskorgen.

 

Överhäng skymmande av sikt

Alla fastighetsägare hjälps åt att hålla rent runt sina tomter. Biltrafik är tillåten och vi hjälps åt att inte skymma sikten vid korsningarna. Växtlighet utanför tomtgräns som försvårar för biltrafiken är väl en självklarhet att ta bort.  Varje fastighetsägare ser till att den egna växtligheten håller sig innanför tomtgränsen. Siktröjning

 

 

Ömsesidig respekt

har alltid varit ett kännetecken för Årsta Havsbad.

För att vi ska trivas tillsammans i Årsta Havsbad måste vi respektera varandra. T ex att starta motorgräsklipparen tidig morgon eller sen kväll är en störning för många. 

För alla med tidning men utan brevlåda finns särskilda tidningslådor. Alla tidningar som ligger i sådan låda är privat egendom och inte till för dig som saknar prenumeration.

 

 

VÄLKOMNA  och TRIVS med oss andra!