Mer om ... Årsta Havsbad

1929 togs ett mycket kontroversiellt beslut - att anlägga ett sommarstugeområde längs Horsfjärdens strand med 400 arrendetomter till HSB-medlemmar......
Ett beslut som vi alla Årsta Havsbadsbor är otroligt glada över.