Hjälp gärna till att bekämpa Blomsterlupin innan fröna sprider den invasiva arten ytterligare! Det mest effektiva förfarandet är att dra upp hela plantan med rötterna men arbetskrävande. Ett annat sätt är att använda gräsklippare med uppsamlare. Avslaget material forslas bort för destruktion. Fröna kan ligga kvar i marken i flera årtionden så sätt igång! Läs mera på sidan 16 i ”Skötsel av naturområden i Årsta havsbad.
 
500px-Lupinus_polyphyllus3.JPG
Haninge kommun bidrar med 200 ton sand inkl. transport. 
Ett lass i Sjövreten och tre i Karlslund och resten vid Stora badet. 
 

kättingvarning

Under hösten 2018 har ett stort arbete gjorts rörande den så kallade Hoppbryggans (Östra badbryggan) säkerhet.

2 olika säkerhetsbesiktningar har utförts, Södertörns brandförsvarsförbund samt Svenska Livräddningssällskapet, och båda har kommit fram att den nuvarande konstruktionen av bryggans yttre del, flytbryggan, har så stor skaderisk att den antingen måste bytas eller tas bort. 
Styrelsen har mot bakgrund av säkerhetsaspekten tagit in offerter och beslutat att byta bryggan.
 
Efter det har kommunen uppvaktats intensivt och till slut beslutat om att bidra till den nya bryggan med 750.000 kr. Det störtsa belopp kommunen betalat ut.
Arbetet kommer inledas i februari för att vara klart i maj.
Styrelsen avser att arbeta för att även få in sponsorer.
Som en hjälp har Per Hållnissa fått Sara Sjöström att skriva ett rekommendationsbrev.

Batvattenkvalitet

Vi gör flera gånger om året prover på vårt vatten både det vi badar i och det vi dricker.
Vårt badvatten i Horsfjärden klassificeras i fyra olika nivåer.

Bedömning sker enligt Havs och Vatten myndighetens "Vägledning för strandbad enligt direktiv 2006/7/EG"
Vi mäter för E coli bakterier och Intestinala Enterokocker.

Klasserna redovisar vi med dessa goa gubbar!

 gronsmil

 eller

3 stjarnor

 blasmil

eller

2 stjarnor

 gulsmil

eller

1 stjarna

 rodsmil

eller

minus

     Utmärkt         Bra  Tillfredsställande       Dåligt

 

Senaste mätningen gav oss en

   gronsmil

Så det är bara att bada och vara glad!

Vid behov av mer information kontakta vattenansvarig i styrelsen.