ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGs

STÄMMA 2023

 

2023 års stämma kommer att gå av stapeln onsdagen den 19 april

kl 18.30 i Fredrika Bremerskolans aula.

 

Motioner till stämman ska vara in-komna senast den 31 januari 2023 till

ÅHS,

Box 32 Torget

137 97 Årsta Havsbad   

Styrelsen för ÅHS