Här kan ni finna information om vårt sommarvatten. Följ länkar nedan:

 

Det blir allt vanligare med egna brunnar för vattenförsörjningen till egna huset/stugan. Tänk då på att det INTE är tilåtet att ha både sommarvattensystemet samt vattnet från den egna brunnen ihopkopplat samtidigt. Det måste vara helt avskilt - det räcker alltså inte med avstängningsventiler utan ledningarna måste kopplas bort från det ena eller andra alternativet.

Se bilden nedan hur det skall vara utfört