Sophantering i Årsta Havsbad

 soptunna

Inom samfälligheten har vi gemensamma sopskåp utplacerade på 16 platser inom området. Många av våra vägar är för smala för SRV’s sopbilar därför kan vi inte erbjudas enskilda sopkärl. Sophanteringen är ett avtal mellan fastighetsägaren och SRV. Vid frågor om hushållssopor kan du gå in på www.srvatervinning.se eller kontakta SRV’s kundservice på telefon 0200-26 46 00. Du skall alltså betala för din sopphantering! Det ingår inte i samfällighetsavgiften.

Nu i november 2019 har SRV erbjudit permanentboende mat-avfallssortering vilket är bra både för miljön och plånboken. I början av nästa år kommer även sommarboende att få samma erbjudande. Vid frågor kring matavfallssortering gå in på www.srvatervinning.se/matavfall eller ring 0200-26 46 00.

 

Det finns dessutom två återvinningsstationer för tidningar, förpackningar (kartong, plast, glas och metall) samt batterier. En bakom affären vid Torget och en på stora parkeringen i Karlslund. Återvinningsstationerna sköts av FTIAB.

Övrigt avfall kan man lämna på Jordbro Återvinningsstation. Öppettider och information hittar du på www.srvatervinning.se.