Sammanfattning av styrelsemöte 2016-11-07

Förvaltning
Tre sommarungdomar har jobbat under lovveckan 44 med bl a sätta lökar, plantera höstblommor och rensa stranden.

Arbete med torgets längor pågår bl a med hängrännor. Beredskap för snöröjning finns och även sandning bör vi ha beredskap för.

Trafik och parkering
P-service åker ut någon dag i veckan och kollar av parkeringar i området.

Vägar, diken och trappor
Trappor i området kommer inte att skötas under vintern. Kommunen ska ha lagat potthål men resultatet är tveksamt, vilket ska påtalas. Ingeman har ansökt åter igen om statsbidrag för vägunderhåll men fått nej från Trafikverket.

Beslöts att ”flärparna” på Idrottsvägen ska sättas tillbaka samt skyltningen av återvändsgata från bägge håll.

Mark, park, bryggor o vattenområde
Bryggmöte om 2017 års budget äger rum den 6 dec.

Trädgårdsföreningen skulle vilja ha mark för odlingar och ett växthus, vilket inte samfälligheten kan bidra med men hänvisar till Lasse Fröstad.

Önskemål om containrar i området för glödlampor, lysrör, porslin mm för dem som inte har bil har inkommit till styrelsen. Då kostnaden är hög och ett flertal containrar måste hyras är det inte något som samfälligheten kan stå för men SRV borde ju ange platser där man kan lämna sådant avfall förutom i Jordbro.

VA-etableringen
NCC:s underentreprenör BITE är nu i området för att förbereda asfaltering. Kommunens prognos är att samtliga i området ska ha VA till sommaren 2017.

Byggnader och brevlådor
Beslöts att anta offerten från BCA-Bygg för om- och utbyggnad av föreningsgården. Det betyder att föreningsgården inte kan hyras ut under vintern.

I Havsbladet, på anslagstavlor, på hemsidan och i berörda brevlådor ska läggas en uppmaning att alla som har en brevlåda måste märka den med namn och adress annars tas den ner vid midsommar, då posten och Bring-Citymail har stora svårigheter att kunna dela ut post i vårt område.

/ Marianne Rocklind