Sammanfattning av styrelsemöte 2016-12-05

Förvaltning
Mats från Årsta säteri har plogat de större vägarna samt parkeringarna. De mindre vägarna har våra ”gubbs” plogat med våra 4-hjulingar.
Påfyllnad av sand i våra lådor har skett.

Stora grenar har fallit ner i våra badparker och ska sågas upp under vintern. Beslöts att Peter Carlsson anmäls till utbildning för motorsågskörkort, vilket de ”gubbs” som jobbar för ÅHS måste ha.
Vid vissa av våra busshållplatser finns soptunnor, som vi nu kommer att ersätta med vanliga ”papperspellar”, då det finns medlemmar som slänger sina hushållssopor i de större, vilket inte är särskilt trevligt vid busshållplatserna.

Ekonomi
Resultatrapporten för året gicks igenom och det konstaterades att kontot för förvaltningens löner har överskridits pga att mycket arbete skett i egen regi och då blivit billigare, vilket syns på brygg- och snöröjningskontona som har ett lägre utfall än budgeterat.

Vägar
Det sandas vid behov av både Mats och ”gubbsen”.
Kommunens vägsyn har inte gått att göra pga snön.
Riksföreningen Enskilda vägar, REV, säger att det är tunga transporter som förstör vägarna.

Mark, park
Marianne har sökt bygglov för träd som står nära utbyggnaden av föreningsgården i stora badparken.

VA-etableringen
Omax Bygg & Schakt börjar nu gräva vid torgets lägenheter under Torgvägen innan den asfalteras. Fortsatt grävning för VA blir det framåt våren.
Palmqvist Rör & VVS har hand om restaurangens VA och sätter igång i början av januari.
NCS blir det troligen som tar sig an butikens VA-etablering på nyåret.
Marianne har övertygat kommunen om att en större LTA-enhet behövs för restaurangen och fått ut en sådan.

Byggnader
Ombyggnaden av föreningsgården går i snabb takt. LTA är inkopplad i huset, tak och takpannor är på. Färdigt blir det till valborg.

/ Marianne Rocklind