Kommunen planera att till sommaren utöka parkeringsmöjligheterna vid Utöbryggan.

Ett Utöbaserat företag kommer att arrendera marken i hörnet Årsta havsbadsvägen/Videnäsvägen.

Avsikten är att ha parkeringen klar till sommarsäsongen.

Parkeringen kommer att utformas enligt skissen nedan.

Golfbanan