Viktig information till boende på

Kolonivägen

På Kolonivägen nästa vecka med början troligtvis måndag
10 maj kommer det påbörjas en grävning på
Kolonivägen. Vi kan inte få exakt besked då en
grävmaskin är på lagning. Elledningen som går idag i
luften ska grävas ner backen och samtidigt sätts nya
belysningsstolpar upp med Led belysning. Grävningen
påbörjas vid parkeringen och fortgår ned mot Årsta
Havsbadsvägen. Arbetet kommer att ta cirka tre veckor.
Framkomligheten med bil kommer att bli begränsad och
om det går att ta annan väg så är det att föredra men om
det gäller framkomlighet av vikt så flyttar de självklart på
sig.
Jag går en promenad i helgen på Kolonivägen med en
informationslapp som läggs vid respektive fastighet ifall
ni inte är hemma. Var god och titta på samfällighetens
hemsida ifall det kommer uppdaterad information under
tiden vi gräver. www.arsta-havsbad.se
Vi kanske ses i helgen
Stefan Olsson
El ansvarig Årsta havsbads samfällighetsförening