Med början torsdag den 10:e juni kommer stubbrytning att ske på den blivande parkeringsytan.

Arbetet beräknas ta fyra arbetsdagar i anspråk.

Utö Parkerings AB

Gunnar KArlsson