I vår gemensamhetsanläggning ingår vattenområde. Årsta Havsbads Samfällighetsförening äger vatten utanför stranden från Sjövreten till och med ”lilla badet” i Karlslund, förutom området runt Årsta brygga och så finns ett par-tre fastigheter som har strandtomt med tillhörande vattenområde. Det är således endast vid ett par-tre avsnitt av stranden där det inte går att komma till vattnet, för andra än fastighetsägarna. En annan sak är naturligtvis att delar av strandkanten kan vara svårtillgänglig och inte promenadvänlig.

I övrigt ,utom där ”privatfastigheter” har strandtomter med tillhörande vatten, tillhör vattnet utanför stranden vår gemensamhetsanläggning. Frågan är bara – hur långt ut?

Det visade sig att ”vårt” vattenområde är outrett. Vi vet alltså inte hur stort området är, hur långt ut vårt vattenområde sträcker sig. Samfällighetsstyrelsen kommer därför nästa år att begära fastighetsbestämning av lantmäteriet för att utröna vårt vattenområdes storlek.

Kommer bli intressant att se!

 

Ragnhild Blomdahl